-
โดย xxxxxng
IP 49.230.18xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx30
IP 223.206.229.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxithanisara@gmail.com
IP 49.237.43xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตรีจ่ายจริง

โดย xxxxxsakohm
IP 49.230.203.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันจ่ายจริง

โดย xxxxxei
IP 171.7.78.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลสองร้อยยี่สิบบาทเงินเข้าแล้วจ่ายจริง

โดย xxxxxnnn
IP 124.122.96.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูก 4,800 เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง

โดย xxxxxmtafoon
IP 1.47.1xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัลจำนวน960เงินเจ้าแล้วค่ะ

โดย xxxxxorn
IP 49.49.75xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 46000 จ่ายจริง

โดย xxxxx2577@gmail.com
IP 58.8.176xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ

โดย xxxxx31481
IP 119.76.153.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่าย จริง ครับ เงินเข้า แล้ว อีก 1 เสียง

โดย xxxxxa4289
IP 49.237.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงค่ะ

โดย xxxxx2525
IP 182.232.55xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx888
IP 27.254.104xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ถูกรางวัล

โดย xxxxx17
IP 49.230.203.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : การันตีจ่ายจริง

โดย xxxxxngrat
IP 1.46.6xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน 1เสียงจ่ายจริง

โดย xxxxxitsara
IP 180.180.107.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : 1

โดย xxxxxhanok
IP 49.237.6xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx58333
IP 1.47.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx224
IP 49.230.124.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ

โดย xxxxxlm6710
IP 49.230.127xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงครับ

โดย xxxxxvana
IP 49.48.3xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจ้า

โดย xxxxx57r
IP 223.24.188.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxxalit23
IP 182.232.22.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริงจร้า

โดย xxxxxmwayfaecbookilm@gmail.com
IP 49.229.165xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ได้เงินแล้วจำนวน1920 เงินเข้าแล้ว จ่ายจริง รอไม่นานหลังจากผลออก

โดย xxxxxat0508
IP 223.24.167.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx27
IP 101.109.224.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายจริง

โดย xxxxx0099@gmail.com
IP 1.46.129.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่ายเงินจริงค่ะ

โดย xxxxxkanwajajai@gmail.com
IP 183.88.238.xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยัน

โดย xxxxx558
IP 1.46.151xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : ยืนยันอีกเสียงจ่ายจริง

โดย xxxxx47you
IP 223.24.151xxx

ยืนยันอีก 1 เสียงว่า : จ่าย จ่ายชัวร์ การรันตี